Instalacje dolnych źródeł

Odwierty Pionowe

Wykonujemy pełną dokumentację (Projekt Robót Geologicznych oraz dokumentację powykonawczą), wraz z jej przedłożeniem odpowiednim organowm lokalnym.

Odwierty realizujemy zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy z renomowaną firmą wiertniczą DPS sp. z o.o — z wykorzystaniem min.
wiertnic włoskiej firmy Comacchio oraz sprężarki Atlas Copco, co umożliwia pracę zarówno na terenach nizinnych jak i w skalistych terenach górskich.
Usługa obejmuje zakwaterowanie pracowników, sondy, koparki, żwir, glikol/spirytus itd..
Od Inwestora oczekujemy tylko placu budowy z miejscem na sprzęt i przyczepy oraz dostępu do wody i prądu (zwykły 220V).

Instalacje poziome

Wykonujemy pełne instalacje w ramach gruntowych kolektorów poziomych, jak i wszelkie połączenia w gruntowych instalacjiach dolnego źródła.
Łączymy w technologii elektrooporowej odwierty pionowe, instalujemy studnie z kolektorami wielosekcyjnymi, rozdzielacze naścienne, wykonujemy przepusty do kotłowni z własciwą izolacją, zalewamy układ roztworem glikolu propylenowego lub spirytusu, przeprowadzamy próby ciśnieniowe, własciwą regulację układu (min. odpowietrzenie).

Wykorzystujemy wyłacznie kształtki elektropoprowe renomowanej firmy szwajcarskiej Georg Fischer.
Udaje nam się utrzymać 99% bezawaryjność wykonanych prac.
Udzielamy gwarancji 2 letniej na nasze usługi poziome.

Zapytanie Ofertowe

Produkty: